Wednesday 23 September 2015

Foto Lyon Fairy Tail (Req Ayumu)


Hi Nuri! fyuh, akhirnya req kamu sudah jadi. Maaf sedikit lama.
Oya, ini Tasya carikan foto Lyon yang terbaik dari yang terbaik. 

Kalau diambil, clik credit ya!

No comments:

Post a Comment